Experience Helsingborg Korpafotboll!

Vi har Helsingborgs roligaste gemenskap!Samhällsengagemang är nyckelordet för den verksamhet Korpen Helsingborg bedriver med fokus på ungdomar och vuxna. Det handlar om att skapa konstruktiv sysselsättning så att all energi och kreativitet riktas till positiva och för individen utvecklande aktiviteter. Vi vill sprida goda värderingar i linje med Korpen Helsingborgs och idrottens värdegrund, motverka våld och rasism, öka integrationen mellan olika grupper i samhället och minska användningen av droger.

 

Fotboll är något som engagerar alla. Därför har vi en utomstående möjlighet att nå ut. Vi vill utnyttja den stora potential som finns i fotbollen som samlad kraft för ett bättre Helsingborg. Vi ser en framtid där staden, näringslivet och föreningslivet agerar tillsammans för att nå ut med gemensamma värderingar och budskap. Resultatet i ett sådant samarbete kommer att skapa nya möjligheter att ge alla invånare framtidstro och en inkluderande tillvaro. För Helsingborg blir effekterna stora och positiva!

 

Vi strävar efter att uppnå våra mål genom en rad verksamheter anpassade för olika åldrar och syften. Gemensamt är att Korpen Helsingborg ger unga kraft att växa och varje år tillkommer nya inslag. Med hårt arbete och en gnutta envishet når vi vårt mål!

 

För vår värld, för Sverige, för Helsingborg.

 

/ Korpen Helsingborg

Info & Kontakt

Adress: Box 13013, 250 13 Helsingborg

E-mail: KorpenHBG@outlook.com

Telefon: +46 735 06 08 31

Organisationsnr: 843002-2387

Bankgiro: 777-8251
Swish: 123 267 02 06